Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Majowe za 2023 rok