Radni Osiedla

BROŃCZYK
ARTUR
PRZEWODNICZĄCY
SKIBA
WANDA
WICEPRZEWODNICZĄCA
BISKUPSKI
MARCIN SEBASTIAN
SKARBNIK
BROŃCZYK
MALWINA MARIA
SEKRETARZ
WITKOWSKI
ARTUR MARCIN
CZŁONEK ZARZĄDU
DUTKOWSKI
TOMASZ
RADNY
STOŁOWSKI
TOMASZ
RADNY
WOLSKI
STANISŁAW HENRYK
RADNY
DORŻYNKIEWICZ
WOJCIECH
RADNY
FAL
JANUSZ ADAM
RADNY
JANIK
EDWARD
RADNY
BUTKIEWICZ
DARIUSZ
RADNY
KUCHARSKI
WALDEMAR ZBIGNIEW
RADNY
RAJCHEL
DAGMARA DARIA
RADNA
KANDYBOWICZ
AGATA MAGDALENA
RADNA