Radni Osiedla

BROŃCZYK
ARTUR
PRZEWODNICZĄCY
RAJCHEL - ŁODYGOWSKA
DAGMARA DARIA
WICEPRZEWODNICZĄCA
BISKUPSKI
MARCIN SEBASTIAN
SKARBNIK
BROŃCZYK
MALWINA MARIA
SEKRETARZ
SKIBA
WANDA
CZŁONEK ZARZĄDU
WOLSKI
STANISŁAW HENRYK
RADNY
DUTKOWSKI
TOMASZ
RADNY
STOŁOWSKI
TOMASZ
RADNY
GRABOWSKI
BOGUSŁAW
RADNY
ARCISZ
PIOTR PAWEŁ
RADNY
GÓRNIK
ELŻBIETA
RADNA
PUZAN
ELŻBIETA
RADNA
MAŁACHOWSKA WASYLKO
MONIKA MARZENA
RADNA
IMIELA
JOLANTA MAŁGORZATA
RADNA