w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na 2024r.