w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2023 r.