Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Majowe za 2023 rok