w sprawie: wydania opinii dot. postawienia mobilnego punktu sprzedaży lodów na terenie parku Majowego.