PORADY PRAWNE

Rada Osiedla zaprasza mieszkańców na bezpłatne porady prawne
w każdy czwartek, w godzinach 17:30-18:30 ( do 20 czerwca 2013r)
w siedzibie Rady Osiedla - Gimnazjum nr 7 (ul. Zofii Nałkowskiej 33).
W trakcie porad czynny będzie również, telefon do prawnika 882-933-161.

Porad udziela Prawnik z Kancelarii Prawnej - Anna Pałgan.