Powitanie Wiosny

Powitanie wiosny z Przedszkolem Publicznym nr 61.