Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Iwaszkiewicza i Maciejowickiej.