Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Majowe za 2016 rok