Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Majowe za 2020 rok