Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Majowe za 2021 rok