Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Majowe za 2018 rok