Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Majowe za 2019 rok