Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Majowe za 2020 rok