Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Majowe za 2021 rok