Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Majowe za 2022 rok