Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2015r.