w sprawie: dokonania przesunięć w Budżecie Rady Osiedla Majowe.