w sprawie: organizacji pracy Rady Osiedla w kadencji 2019-2024.