w sprawie: wydania opinii dot. „Budowy zatoki do kontroli pojazdów przy ul. Struga od numeru 63 do 61”.