w sprawie: wydania opinii dot. dzierżaw części nieruchomości gruntowej przy ul. Dąbskiej, działka nr. 154/2 obręb 4083 Dąbie.