w sprawie: wydania opinii dot. dzierżawy części nieruchomości gruntowej przy ul. Szymborskiej, działki o nr. 5/8, 14/13, 2/1 obręb 4083 Dąbie.