w sprawie: wydania opinii dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej, przy ul. Poli Gojawiczyńskiej