w sprawie: wydania opinii dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 3/14 przy ul. Szymborskiej.