w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na 2023r.