w sprawie: zatwierdzenia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2023r.