w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.