w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.