w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.