w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.