w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2018 r.