w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2019 r.