w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2020 r.