w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2021 r.