w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2022 r.