w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na 2020r.